אינסייד מטבחים:

רח' פתח תקווה 16 ירושלים | טל': 02-5877776 | פקס: 02-5371276 | דוא"ל: gmail.com‏@5877776

אינסייד  קרמיקה:

רח' פתח תקווה 16 ירושלים | טל': 02-5373343  | פקס: 02-5373353  | דוא"ל: srulik@minside.co.il